To và nhỏ

To và nhỏ

Việt Nam Ta Nhỏ Và To Việt Nam Ta Là một đất nước hơi NHỎ Trong cái Nước hơi NHỎ có một Thủ Đô thật... Details
Những món ăn tinh thần (vè thợ nấu)

Những món ăn tinh thần (vè thợ nấu)

Bù hung phá lấu, Sâu rợm chiên dừa, Đĩa trâu, bóp giấm, Trùng đài nước mấm, Trùng hổ rô ti, Bột bán ca ri Ãnh... Details