TT Ads

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca – Tập 3 Kế hoạch Vua cha xây thành mới.
Lo ngại rằng Thái Tử Tất Đạt Đa lớn lên nhìn thấy người bệnh người già và người chết đi nảy sinh lòng từ bi mà đi tu .Vua cha đã ra lệnh xây một thành mới đẩy hết những người già , bệnh tật sang bên đó để tránh thái tử có thể nhìn thấy được .

 

Xem Full tại :https://vanhoatamlinh.com.vn/chuyen-muc/phim-duc-phat/

Xem các tập tiếp theo :  Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5

TT Ads

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *